» Hazelnut Cleaning Machines

Kadıoğlu FAM350 Elektrikle çalışan fındık ayıklama makinesi 200 V ev elektriğiyle çalışmaktadır